Wie zijn wij?

Het bestuur bestaat uit:

 


Voorzitter: 


Secretaris: Clementine de Koning

 

Mijn naam is Clementine en heb binnen de stichting de taak van secretaris. Ik ben een aantal jaren als mentor werkzaam

geweest op de bs Bernadette. Deze school heeft de de Ahlus Suffah school in Brufut. De Gambia geadopteerd en

zodoende is mijn interesse gewekt. Graag wil ik mijn steentje bijdrage om de kinderen op onze school in Gambia

een stap verder te brengen in hun ontwikkeling. Ik hoop dat door goed onderwijs, de kinderen kunnen werken

aan een toekomst die hun perspectieven zal geven op een mooi bestaan. Penningmeester: Henk Swinkels


Binnen de stichting bekleed ik de functie van penningmeester en ben ik verantwoordelijk voor de geldstromen. Als bijna 

gepensioneerde, zelfstandig belastingadviseur, vind ik het fijn me vanuit een bevoorrechte positie, te weten in goede

gezondheid en met voldoende middelen om in mijn eigen onderhoud te voorzien, in te zetten voor mensen voor wie materiële

hulp van levensbelang is. Ik ben blij dat de Stichting me daarvoor de gelegenheid biedt.

    

 


 

Overige bestuursleden: Marianne van Erp

 

Ik ben Marianne van Erp - Minkels. Mijn man en ik gaan sinds 1995 elk jaar naar The Gambia. De eerste jaren hebben wij privé 

kinderen gesponsord, zodat deze kinderen naar school kunnen gaan. Sinds 2006 worden wij ook gesponsord door basisschool

Bernadette uit Veghel. Jaarlijks houden zij een sponsorloop; waarvan de helft aan ons project mag worden besteed.  Dit is een 

geweldige steun voor onze stichting, maar zeker voor de Ahlus Suffah School in Brufut, Zelf was ik 33 jaar als leerkracht 

verbonden aan basisschool Bernadette.

                                          

 

                         Paul VerrijdtWoonachtig te Veghel.

Directeur van bs Maria (Erp) en bs Maria ter Heide (Mariaheide). Tijdens mijn opleiding tot schoolleider heb ik me verdiept in het onderwijs

in Gambia en op de Ahlus Suffah School. Daarnaast ben ik als coach betrokken geweest in een opleidingstraject voor schooldirecteuren in Kenia.

Vanuit deze ervaring lever ik een inhoudelijke bijdrage aan het werk van onze stichting.                                

                                           

                         

                          Arno van den Heuvel


Ik ben Arno van den Heuvel. Jarenlang als leerkracht / adjunct directeur werkzaam geweest op bs Bernadette.

Het organiseren van de jaarlijkse sponsorloop (helft van de opbrengst gaat naar de zusterschool in Gambia) was een 

plezierig en gemotiveerde activiteit. Ben nu met pensioen maar heel bewust lid gebleven van de Stichting.

Met mijn medewerking wil ik de leerlingen van onze zusterschool in Gambia ondersteunen. Een ding is zeker:

Alle financiële bijdragen worden gebruikt waarvoor ze verworven zijn. Overzicht van de uitgaven zijn te vinden

in de jaarboeken op bs. Bernadette.
  Ad van den Tillart

 

 Na 40 jaren actief onderwijs, wilde ik wel eens op een andere manier met onderwijs bezig zijn. Een goede reden om aan deze

 stichting mijn medewerking te geven door zitting te nemen in het bestuur. Naast het bijhouden van de website verricht  ik  nog                                         andere hand- en spandiensten.


                                 


   Raymond Stuart

 Ik ben Raymond Stuart, geboren in 1969 en woonachtig in Wijchen. Als directeur van Basisschool Bernadette ben ik sinds 2014 betrokken bij de stichting.  Samen met ouders en kinderen zamelen we jaarlijks sponsorgeld in voor dit goede doel. Sinds augustus 2017 ben ik bestuurslid van de stichting. Ik draag   de Ahlus Suffah School een warm hart toe omdat ik wil bijdragen om de jeugd in

 Gambia een toekomst te bieden. Door deel te nemen aan deze stichting leren we de kinderen van onze school hoe het anders kan zijn dan zij gewend zijn.   In het kader van onze opdracht om burgerschap in ons onderwijs te verweven bieden we de leerlingen ook de mogelijkheid om voor dit mooie doel in actie   te komen